Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OZ-AB-ID-MI.6743.1.44.2022 Zgłoszenie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz nr 213 obręb Pięć w Miastku Kinga Milda 2022-08-18 15:27:29
AB.6740.2.17.2022 - wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii w Bytowie Katarzyna Pupka-Lipinska 2022-08-18 11:22:29
AB-IF-P.6743.1.6.2022 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn- 0,4 kV w miejscowości Jeleńcz, na działkach o nr ewid. gruntu 150/2, 146, 147/18 obr. Jeleńcz, jednostka ewidencyjna Parchowo Aneta Kerner 2022-08-18 11:06:28
AB-IC-M.6740.80.2021 - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 30a ustawy Prawo Budowlane, obejmującego przebudowę obiektu radiotelekomunikacyjnego telefonii komórkowej Polkomtel BT_44223 Bytów Zamek, zlokalizowanego w Bytowie przy ul. Jana Pawła II 16, na działce nr 58, obręb Bytów-102 Katarzyna Pupka-Lipinska 2022-08-17 14:36:52
OZ-AB-ID-MI.6743.1.43.2022 Zgłoszenie wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalno-usługowego dz nr 72/7 i 252 obręb Cztery w Miastku Kinga Milda 2022-08-17 10:58:23
AB-IB-M.6743.1.111.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu nr 2, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. cichej, na dz. nr 577 obręb 102 Bytów, j. e. Bytów miasto - brak sprzeciwu. Agnieszka Wysocka 2022-08-16 15:28:14
AB-IB-W.6743.1.117.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowejw miejscowości Rzepnica, na dz. 224 obręb Rzepnica, j. e. Bytów obszar wiejski - brak sprzeciwu. Agnieszka Wysocka 2022-08-16 15:26:03
AB-IB-C.6743.1.9.2022 - Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 101/12, 106/2, 106/5 w m. Kłosy, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 95, 100, 101/12 obręb Kłosy, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka - brak sprzeciwu. Agnieszka Wysocka 2022-08-16 15:22:49
AB-IB-M.6743.1.116.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zaprojektowanej w Bytowie przy ulicy Cichej, na dz. 589 obręb Bytów, jednostka ewidencyjna Bytów- miasto - brak sprzeciwu. Agnieszka Wysocka 2022-08-16 15:18:08
AB-IB-C.6743.1.5.2022 - Zgłoszenie montażu instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem gazowym o poj. 2700 l. w m. Nożyno, na dz. 2/35 obr. Nożyno, gm. Czarna Dąbrówka - brak sprzeciwu. Agnieszka Wysocka 2022-08-16 15:09:35
AB-IB-W.6743.1.105.2022 - Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla budynku mieszklanego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości Rzepnica, na działce o nr ewid.g runtu 24/12 obręb Rzepnica, jednostka ewidencyjna Bytów obszar wiejski - brak sprzeciwu. Agnieszka Wysocka 2022-08-16 14:59:03
Zarządzenie Nr 66/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 16.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie Kinga Cichosz 2022-08-16 11:00:51
Zarządzenie Nr 65/2022 Starosty Bytowskiego z dn. 16.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bytowie Kinga Cichosz 2022-08-16 10:59:57
OZ-AB-ID-TR.6743.1.38.2022 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działakch nr 7/36, 7/28, 7/37, 810, 1053, 1052 obręb Trzebielino, gmina Trzebielino Kinga Milda 2022-08-16 10:38:01
AB-IC-M.6740.68.2022 - informacja o wszczęciu postępowaniaw sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 BTW 0003A ? antenowej konstrukcji wsporczej o wysokości całkowitej 11,25 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, zaprojektowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Bytowie przy ul. Pochyłej 1 na działce o nr ewid. gruntu 93/5, obręb 101 Bytów, jednostka ewidencyjna Bytów. Katarzyna Pupka-Lipinska 2022-08-12 14:04:02
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 08.08.2022 r. Igor Bronka 2022-08-11 12:20:32
Wydział Organizacyjno-Prawny Mirosław Jażdżewski 2022-08-10 14:28:33
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Mirosław Jażdżewski 2022-08-10 14:28:09
AB-IB-M.6743.1.122.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu nr 1, zaporjektowanej w Bytowie przy ul. Stary Dworzec, na dz. 1/13 obręb 105 Bytów, j. e. Bytów miasto. Agnieszka Wysocka 2022-08-10 11:04:16
AB-IB-M.6743.1.121.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscości bytów przy ul. Bauera, na działce o nr ewid. gruntu 88/5 obręb 103 Bytów. Agnieszka Wysocka 2022-08-10 10:56:15
AB-IB-M.6743.1.121.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscości bytów przy ul. Bauera, na działce o nr ewid. gruntu 88/5 obręb 103 Bytów. Agnieszka Wysocka 2022-08-10 10:54:55
AB-IB-C.6743.1.4.2022 - Zgłoszenie budowy oświetlenia obiektów sportowych, zaprojektowanego w miejscowości Czarna Dąbrówka, na działce o nr ewid. gruntu 2/7 obręb Czarna Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka- zgłoszenie wycofano. Agnieszka Wysocka 2022-08-10 10:27:35
Porozumienie Nr 9/2022 z dn. 11.07.2022 zawarte pomiędzy Gminą Trzebielino a Powiatem Bytowskim Kinga Cichosz 2022-08-10 09:29:26
Porozumienie Nr 8/2022 z dn. 11.07.2022 zawarte pomiędzy Gminą Lipnica a Powiatem Bytowskim Kinga Cichosz 2022-08-10 09:28:51
Porozumienie Nr 7/2022 z dn. 11.07.2022 zawarte pomiędzy Gminą Kołczygłowy a Powiatem Bytowskim Kinga Cichosz 2022-08-10 09:28:08
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2022-08-10 09:18:39
AB-IB-M.6743.1.107.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalno - usługowego, zaprojektowanych w Bytowie, przy ul. Nałkowskiej, na działce o nr ewid.g runtu 406 obręb 99 Bytów - brak sprzeciwu. Agnieszka Wysocka 2022-08-10 08:49:32
AB-IB-M.6743.1.110.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w Bytowie przy ul. Tuwima, na dz. o nr ewid. gruntu 128 obręb 99 Bytów. j. e. Bytów - miasto - brak sprzeciwu. Agnieszka Wysocka 2022-08-10 08:45:35
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 09.08.2022 r. Kinga Cichosz 2022-08-09 12:17:23
Uchwała Nr 190/653/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Kościerskiego Kinga Cichosz 2022-08-09 11:42:13
Uchwała Nr 190/652/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie do realizacji zadań w ramach przyznanej promesy wstępnej nr 3PGR/2021/2111/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Kinga Cichosz 2022-08-09 11:41:35
Uchwała Nr 190/651/2022 w sprawie Powierzenia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie realizacji zadań w ramach przyznanej promesy wstępnej nr 3PGR/2021/2111/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Kinga Cichosz 2022-08-09 11:40:53
Uchwała N 190/650/2022 w sprawie upoważnienia Starosty do wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Bytowskiego jako Wspólnika spółki Szpital Powiat Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie Kinga Cichosz 2022-08-09 11:39:36
Uchwała Nr 190/650/2022 - dokument usunięty Kinga Cichosz 2022-08-09 11:38:50
Uchwała Nr 190/650/2022 - dokument usunięty Kinga Cichosz 2022-08-09 11:38:38
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2022 rok z dnia 09.08.2022 Kinga Cichosz 2022-08-09 11:38:03
AB-IB-W.6743.1.118.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości Rzepnica, na działce o nr ewid. gruntu: 129/23 obręb Rzepnica, jednostka ewidencyjna Bytów ? obszar wiejski. Agnieszka Wysocka 2022-08-09 09:02:16
AB-IB-W.6743.1.118.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości Rzepnica, na działce o nr ewid. gruntu: 129/23 obręb Rzepnica, jednostka ewidencyjna Bytów ? obszar wiejski. Agnieszka Wysocka 2022-08-09 09:01:15
AB-IB-M.6743.1.84.2022 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej przy ul. Wieża Wodna, na działce o nr ewid. gruntu 17 obręb 105 Bytów, jednostka ewidencyjna Bytów - miasto - brak sprzeciwu. Agnieszka Wysocka 2022-08-09 07:35:56
AB-IB-M.6743.1.85.2022 - Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaprojektowanej w miejscowości Bytów, na działce o nr ewid. gruntu 49/2 obręb 99 Bytów, jednostka ewidnecyjna Bytów - miasto - brak sprzeciwu. Agnieszka Wysocka 2022-08-09 07:35:00