Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
AB.IB.W.6743.1.90.2023 - Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, zaprojektowanej w miejscowości Rzepnica, na dz. 129/57 obręb Rzepnica, jednostka ewidencyjna Bytów obszar wiejski. Agnieszka Leszk 2023-09-21 15:22:09
Uchwała Nr XLVII/336/2023 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027 Mariola Stobińska 2023-09-21 14:57:07
Uchwała Nr XLVII/336/2023 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027 Mariola Stobińska 2023-09-21 14:56:40
Uchwała Nr XLVII/336/2023 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027 Mariola Stobińska 2023-09-21 14:56:21
Uchwała Nr XLVII/335/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Mariola Stobińska 2023-09-21 14:44:21
Uchwała Nr XLVII/334/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2023 Mariola Stobińska 2023-09-21 14:42:56
Uchwała Nr XLVII/331/2023 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" Mariola Stobińska 2023-09-21 14:41:00
Uchwała Nr XLVII/333/2023 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku Mariola Stobińska 2023-09-21 14:40:33
Uchwała Nr XLVII/332/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Bytowskiego do Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021?2027 (FERC) Mariola Stobińska 2023-09-21 14:38:04
Uchwała Nr XLVII/332/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Bytowskiego do Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021?2027 (FERC) Mariola Stobińska 2023-09-21 14:37:29
Uchwała Nr XLVII/330/2023 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań Powiatu Puckiego w zakresie realizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym uczniów szkół branżowych Mariola Stobińska 2023-09-21 14:31:30
Uchwała Nr XLVII/329/2023 w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego Mariola Stobińska 2023-09-21 14:31:02
Uchwała Nr XLVII/328/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Bytowskiego Mariola Stobińska 2023-09-21 14:30:39
Uchwała Nr XLVII/331/2023 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" Mariola Stobińska 2023-09-21 14:29:58
Uchwała Nr XLVII/331/2023 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" Mariola Stobińska 2023-09-21 14:29:32
Uchwała Nr XLVII/331/2023 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" Mariola Stobińska 2023-09-21 14:23:02
Uchwała Nr XLVII/330/2023 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań Powiatu Puckiego w zakresie realizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym uczniów szkół branżowych Mariola Stobińska 2023-09-21 14:19:27
Uchwała Nr XLVII/328/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Bytowskiego Mariola Stobińska 2023-09-21 14:14:52
Uchwała Nr XLVII/329/2023 w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego Mariola Stobińska 2023-09-21 14:14:10
Uchwała Nr XLVII/328/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Bytowskiego Mariola Stobińska 2023-09-21 14:12:14
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2023 rok z dnia 21.09.2023 r. XLVII sesji Mariola Stobińska 2023-09-21 14:09:41
OZ-AB.6740.3.2.2023 karta informacyjna o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę mostu na ul. Królowej Jadwigi w Miastku na działkach o nr ewid. gruntu: 361, 277/3, 272 obręb Dwa, jednostka ewidencyjna Miastko-Miasto, 255 i 92 obręb Cztery, jednostka ewidencyjna Miastko-Miasto Kinga Milda 2023-09-21 11:47:34
Dyżury Naczelników w sprawach skarg i wniosków (IV kwartał 2023 r.) Grzegorz Ryngwelski 2023-09-21 11:35:29
Zarządzenie Nr 60/2023 Starosty Bytowskiego z dn. 19.09.2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytowie Kinga Cichosz 2023-09-21 08:19:33
OZ.AB.IH.MG.6743.1.11.2023 - Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego na działce o nr ewid. gruntu 276/1 obręb Świeszyno, gmina Miastko. Magdelena Piechowska 2023-09-20 15:34:31
AB-IA-W.6740.12.2023 - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 34a ustawy Prawo budowlane, obejmującego budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego VIASAT Polska LLC Sp. z o.o. ?PLPM44? składającego się z anteny radioliniowej zainstalowanej na stalowym słupie o wysokości 1,5 m posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej wraz z kablem zasilającym, kablem światłowodowym, urządzeniami sterującymi na stalowej ramie wsporczej oraz ogrodzeniem, zaprojektowanych na działce o nr ewid. gruntu 36 obręb Udorpie, gm. Bytów - dokument usunięty Mariola Błaszkowska 2023-09-20 11:18:48
AB.IA.W.6740.107.2023 - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w art. 34a ustawy Prawo Budowlane, obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 BTW 4001A; wieża typu BOT E4/54 o wys. ca. 55,95 m n.p.t. wraz z infrastrukturą radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; zaprojektowanej, na działce o nr ewid. gruntu 475 obręb Gostkowo, gm. Bytów Mariola Błaszkowska 2023-09-20 11:17:50
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 20.09.2023 r. Kinga Cichosz 2023-09-20 10:59:58
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027. Kinga Cichosz 2023-09-20 10:11:11
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027. Kinga Cichosz 2023-09-20 10:10:54
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 20.09.2023 r. Kinga Cichosz 2023-09-19 15:24:28
AB.IG.B.6743.1.34.2023 - Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr 294/8, 294/9 zaprojektowanej w miejscowości Borzytuchom, na działkach o nr ewid. gruntu 293/3, 293/8 obręb Borzytuchom, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. Klaudia Adamczyk 2023-09-19 12:05:49
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. Kazimierz Cuppa 2023-09-19 09:51:10
Wstępne ogłoszenia informacyjne (zakładka menu) Kazimierz Cuppa 2023-09-19 09:40:50
Rejestry prowadzone przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Ewelina Malek 2023-09-18 14:28:20
Rejestry prowadzone przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Ewelina Malek 2023-09-18 14:26:17
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na wrzesień 2023 r. Mariola Stobińska 2023-09-18 14:11:39
Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach konkursu grantowego Cyfrowy Powiat" Grzegorz Ryngwelski 2023-09-18 13:37:27
Protokół Nr XLV/2023 z XLV sesji Rady Powiatu Bytowskiego z 29.06.2023 r. Mariola Stobińska 2023-09-18 11:14:56
Protokół Nr XLVI/2023 z XLVI sesji Rady Powiatu Bytowskiego z 22.08.2023 r. Mariola Stobińska 2023-09-18 11:12:42