Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVI/133/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym uczniów szkół branżowych - dokument usunięty Mariola Stobińska 2020-06-05 14:15:42
Uchwała Nr XVI/138/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego Dominika Breza 2020-06-05 14:00:47
Uchwała Nr XVI/137/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2020 Dominika Breza 2020-06-05 13:59:53
Uchwała Nr XVI/137/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2020 Dominika Breza 2020-06-05 13:59:36
Uchwała Nr XVI/136/2020 w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Bytowie w strukturę Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Dominika Breza 2020-06-05 13:58:40
Uchwała Nr XVI/135/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Bytowie Dominika Breza 2020-06-05 13:57:28
Uchwała Nr XVI/134/2020 w sprawie przekształcenia placówek oświatowych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie poprzez zmianę siedziby Dominika Breza 2020-06-05 13:56:32
Uchwała Nr XVI/133/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym uczniów szkół branżowych - dokument usunięty Dominika Breza 2020-06-05 13:55:21
Uchwała Nr XVI/132/2020 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku Dominika Breza 2020-06-05 13:54:17
Uchwała Nr XVI/131/2020 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bytowskiego za rok 2019 Dominika Breza 2020-06-05 13:53:22
Uchwała Nr XVI/130/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bytowskiego za rok 2019 Dominika Breza 2020-06-05 13:52:11
Uchwała Nr XVI/129/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bytowskiego wotum zaufania Dominika Breza 2020-06-05 13:50:47
Uchwały Rady Powiatu VI Kadencji (2018 - 2023) - 2020 rok z dnia 04.06.20120 XVI sesji Dominika Breza 2020-06-05 13:48:36
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 4.06.2020 r. Dominika Breza 2020-06-05 13:33:56
Porozumienie Nr 8a/2020 zawarte w dn. 25 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Gminą Tuchomie Dominika Breza 2020-06-05 13:03:05
Porozumienie Nr 8/2020 zawarte w dn. 19 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Kościerskim Dominika Breza 2020-06-05 13:00:50
Porozumienie Nr 8/2020 zawarte w dn. 19 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Kościerskim Dominika Breza 2020-06-05 13:00:33
Porozumienie Nr 7/2020 zawarte w dn. 14 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Kartuskim Dominika Breza 2020-06-05 12:55:40
Porozumienie Nr 6/2020 zawarte w dn. 14 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Chojnickim Dominika Breza 2020-06-05 12:50:53
Porozumienie Nr 5/2020 zawarte w dn. 11 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Gminą Sierakowice Dominika Breza 2020-06-05 12:40:20
Porozumienie Nr 4/2020 zawarte w dn. 7 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Sochaczewskim Dominika Breza 2020-06-05 12:30:12
Uchwała Nr 70/261/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Dominika Breza 2020-06-05 09:43:45
Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 4.06.2020 Dominika Breza 2020-06-05 09:41:50
Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 4.06.2020 Dominika Breza 2020-06-05 09:41:34
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dz. nr 253 obręb Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka Mirosław Jażdżewski 2020-06-04 08:44:43
OZ.AB.6740.B/5/2020 Decyzja o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt Miłocice III) na terenie działek nr 110 i 111 obręb Miłocice, gmina Miastko Kinga Stasiak 2020-06-03 14:28:36
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 4.06.2020 r. Dominika Breza 2020-06-03 13:19:07
AB.6740.A/13/2020 Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę budynków podchowalni ryb łososiowatych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę, przebudowę i rozbiórkę rowów w miejscowości Upiłka, na działce o nr ewid. gruntu 1561 obręb Borowy Młyn, jednostka ewidencyjna Lipnica. Aneta Kerner 2020-06-03 11:48:18
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 28.05.2020 r. Dominika Breza 2020-06-03 10:45:15
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 28.05.2020 r. Dominika Breza 2020-06-03 10:44:12
AB-IC-B.6743.1.3.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowych 0,4kV, złącz kablowych 0,4 kV, linii napowietrznej 0,4 kV i demontażu linii napowietrznej 0,4kV zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu 246/10, 246/4, 244/2, 246/12, 246/11, 246/9, 242 obręb Borzytuchom i 95, 137, 96, 243, 92 obręb Niedarzyno, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. Kamil Wirkus 2020-06-02 07:41:22
Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 28.05.2020 - dokument usunięty Dominika Breza 2020-05-29 09:56:35
Uchwała Nr 69/260/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej - dokument usunięty Dominika Breza 2020-05-29 09:56:23
Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 28.05.2020 - dokument usunięty Dominika Breza 2020-05-29 09:56:12
Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 28.05.2020 - dokument usunięty Dominika Breza 2020-05-29 09:55:44
Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 28.05.2020 - dokument usunięty Dominika Breza 2020-05-29 09:53:40
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 28.05.2020 r. Dominika Breza 2020-05-29 09:44:19
Uchwała Nr 69/260/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej - dokument usunięty Dominika Breza 2020-05-29 09:15:29
Uchwała Zarządu Powiatu VI kadencji - 2020 rok z dnia 28.05.2020 - dokument usunięty Dominika Breza 2020-05-29 09:14:26
Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Bytowskiego z dnia 28.05.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat Dominika Breza 2020-05-28 14:12:12