Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Bytowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 42/154/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu bytowskiego na 2019 rok w tym zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Dominika Breza 2019-10-21 13:13:11
Uchwała Nr 42/153/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie na rok szkolny 2019/2020 Dominika Breza 2019-10-21 13:11:48
Uchwała Nr 42/152/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie na rok szkolny 2019/2020 Dominika Breza 2019-10-21 13:10:20
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 21.10.2019 Dominika Breza 2019-10-21 13:08:43
Projekt uchwały (Wydz. RS) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku Mariola Stobińska 2019-10-21 13:04:39
Projekt uchwały (Wydz. KmD) w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Bytowski porozumień w sprawie powierzenia przez miasta na prawach powiatu: Słupsk, Koszalin, Gdańsk oraz Gdynia zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Mariola Stobińska 2019-10-21 13:03:20
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bytowskiego. Mariola Stobińska 2019-10-21 13:01:37
Projekt uchwały (Wydz. FN) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2019. Mariola Stobińska 2019-10-21 12:59:58
ZORD Koszalin Mirosław Jażdżewski 2019-10-21 12:33:59
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 21.10.2019 r. Dominika Breza 2019-10-21 12:20:55
AB.6740.B/34/2019 - pozwolenie na budowę zadania inwestycyjnego nr 3 pn.: ?budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków PG do oczyszczalni ścieków w Przyborzycach?. Inwestycja zaprojektowana została w miejscowości Bytów-Przyborzyce, na działkach o nr ewid. gruntu: 79/4, 78, 4, w obrębie 103 Bytów; 108, 113/2, 112/2, 111/2, 110/2, 109/2, 107/9, 105/5, 105/3, 104/6, 104/4, 140, 143/4, 346, w obrębie Świątkowo, gmina Bytów Aneta Kerner 2019-10-18 15:26:29
AB-IA-W.6743.1.3.2019 - budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w m. Pomysk Wielki, na działkach o nr ewid. gruntu: 403, 180, 345/5, 179/3, 345/9, 345/11, 179/5, 179/17 obręb Pomysk Wielki, gm. Bytów Aneta Kerner 2019-10-18 15:14:23
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 21.10.2019 r. Dominika Breza 2019-10-18 14:26:04
Plan posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bytowskiego na październik 2019 r Mariola Stobińska 2019-10-18 14:21:52
Informacja o stanie realizacji zadań oswiatowych w powiecie bytowskim w roku szkolny m 2018/2019 Mariola Stobińska 2019-10-18 10:53:20
październik Mariola Stobińska 2019-10-18 10:51:24
Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Bytowskiego z dnia 17.10.2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy oraz czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Bytowie Dominika Breza 2019-10-17 15:21:26
Projekt uchwały (wydz. G) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie na realizację zadań własnych Mariola Stobińska 2019-10-17 12:18:50
Projekt uchwały (Wydz. E ) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" Mariola Stobińska 2019-10-17 12:16:50
Projekt uchwały (Wydz.RS) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bytowskiego w 2020 roku Mariola Stobińska 2019-10-17 12:16:11
Projekt uchwały (Wydz. E ) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" Mariola Stobińska 2019-10-17 12:14:08
październik Mariola Stobińska 2019-10-17 12:01:47
Uchwała Nr 41/151/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Bytów Dominika Breza 2019-10-17 10:21:25
Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji - 2019 rok z dnia 15.10.2019 Dominika Breza 2019-10-17 10:18:50
AB.6740.A/41/2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji nr 170/2018/B z dnia 24.04.2018 roku o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej "NIEDARZYNO" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowanej w miejscowości Niedarzyno, na działce o nr ewid. gruntu 71 obręb Niedarzyno, jednostka ewidencyjna Borzytuchom. Kamil Wirkus 2019-10-17 09:20:06
OZ-AB-ID-MI.6743.1.22.2019 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Miastko (ul. Wielkpolska) dz. nr 55/4, 74/1, 75/8 obręb 83/3 w Miastku Katarzyna Tandecka - Melchert 2019-10-16 12:24:13
Komunikat z posiedzenia Zarządu dn. 15.10.2019 r. Mariola Stobińska 2019-10-16 08:43:56
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Bytowskiego dn. 15.10.2019 r. Mariola Stobińska 2019-10-16 08:41:54
Wydział Komunikacji i Drogownictwa Mirosław Jażdżewski 2019-10-15 15:24:11
Mirosław Jażdżewski 2019-10-15 14:10:57
Treść dokumentu Mirosław Jażdżewski 2019-10-15 14:10:26
Rejestry prowadzone przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Mirosław Jażdżewski 2019-10-15 12:25:48
AB.6740.A/40/2019 wniosek w sprawie pozwolenia na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gałąźnia Mała - Dębnica Kaszubska w miejscowości Gałąźnia Mała, na działkach o nr ewid. gruntu 14, 15, 17/25, 17/24, 17/21, 17/32, 17/31, 18, 19/8, 19/10, 19/11, 9, 20/1, 2/16, 2/1, 2/11, 2/13 obręb Gałąźnia Mała, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Aneta Kerner 2019-10-15 11:32:30
AB.6740.A/40/2019 wniosek w sprawie pozwolenia na przebudowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gałąźnia Mała - Dębnica Kaszubska w miejscowości Gałąźnia Mała, na działkach o nr ewid. gruntu 14, 15, 17/25, 17/24, 17/21, 17/32, 17/31, 18, 19/8, 19/10, 19/11, 9, 20/1, 2/16, 2/1, 2/11, 2/13 obręb Gałąźnia Mała, jednostka ewidencyjna Kołczygłowy. Aneta Kerner 2019-10-15 11:32:05
Zawiadomienie o przekazaniu petycji do podmiotu właściwego w zakresie jej rozpatrzenia Mirosław Jażdżewski 2019-10-15 11:31:40
AB-IC-M.6743.1.6.2019 - Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia, zaprojektowanego w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów na działce o nr ewid. gryuntu 49/3, obręb 104 Bytów. Aneta Kerner 2019-10-14 14:50:05
AB.6740.B/33/2019 - Decyzja o pozwoleniu na budowę drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Czarna Dąbrówka, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 395/1, 298/1, 394 i 297/1 obręb Czarna Dąbrówka, 296, 393, 392, 295, 294 i 293 obręb Otnoga oraz 245/1 i 244/1 obręb Kozy, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. Irena Hrycyna 2019-10-14 12:01:44
AB.6740.B/33/2019 - decyzja o pozwoleniu na budowę drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Czarna Dąbrówka, zaprojektowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 395/1, 298/1, 394 i 297/1 obręb Czarna Dąbrówka, 296, 393, 392, 295, 294 i 293 obręb Otnoga oraz 245/1 i 244/1 obręb Kozy, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka. - dokument usunięty Irena Hrycyna 2019-10-14 12:00:52
- dokument usunięty Irena Hrycyna 2019-10-14 12:00:48
- dokument usunięty Irena Hrycyna 2019-10-14 11:57:56